Det europeiska sjukvårdskortet (vi rekommendera)

De som är sjukförsäkrade i Finland har rätt till det europeiska sjukvårdskortet (European Health Insurance Card, EHIC). Med det europeiska sjukvårdskortet påvisar du din rätt till sjukvård som är nödvändig av medicinska skäl i EU- och EES-länderna och i Schweiz. Med kortet får du vård om du tillfälligt vistas (t.ex. semesterresa) i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz och plötsligt insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall där.

Fpa:s sidor