TullimääräyksetOhjeita matkailijoille ja muuttajille

Alkoholi ja tupakka

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksessa on oltava suomeksi ja ruotsiksi varoitus tupakan aiheuttamista terveyshaitoista ja merkinnät savukkeesta poltettaessa syntyvän tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määristä sekä tiedot tuotteen tunnistamista ja jäljittämistä varten.

Jos tupakkatuotteen merkinnät poikkeavat edellä mainitusta, ei Suomeen saa tuoda EU-maistakaan omaa käyttöä varten enempää kuin 200 savuketta, 50 sikaria, 100 pikkusikaria ja 250 grammaa piippu- tai savuketupakkaa. Tarkempia tietoja >> Valvira

Mitä tullitta ja veroitta EU-maista?

Alkoholijuomat

Tupakkatuotteet

Voit tuoda alkoholijuomia omaan käyttöösi tai lahjaksi, kun tuot tuotteet mukanasi samassa kulkuneuvossa, jolla itsekin saavut Suomeen.

Huomioi kuitenkin, että

- tuonti mitä tahansa vastiketta vastaan katsotaan kaupalliseksi, ja on siten verollista riippumatta määristä

- jos tuot isompia määriä tarjottavaksi esimerkiksi syntymäpäivilläsi tai häissä, sinun on tarvittaessa pystyttävä todistamaan, että kyse on juhlasta.

Voit tuoda myös tupakkatuotteita mukanasi omaan käyttöösi tai lahjaksi.

Huomioi kuitenkin, että

- tupakkatuotteissa on oltava terveyshaitoista varoittavat pakkausmerkinnät suomeksi ja ruotsiksi. Jos merkinnät puuttuvat, et voi tuoda esimerkiksi savukkeita Virosta 200 kappaletta enempää.

- toisesta EU-maasta hankittuja nuuskatuotteita saat tuoda omaan henkilökohtaiseen käyttöösi enintään 30 kappaletta 50 gramman rasioita. Lahjaksi nuuskaa ei saa tuoda.

- Ahvenanmaalle nuuskaa saa tuoda tullitta ja veroitta enintään lento- ja meriliikenteen matkustajan tuliaisten arvorajan, eli 430 euron, arvosta.


Henkilökohtaiset lääkkeet

Kun matkustat ulkomailla, voit matkalta palatessasi tuoda mukanasi lääkkeitä omaan henkilökohtaiseen lääkitykseesi, kunhan otat huomioon tuontia koskevat rajoitukset ja säännöt. Rajoituksiin vaikuttavat sekä tuontimaa että valmisteen luokittelu. Esim. huumausaineeksi luokiteltavia lääkkeitä koskevat tiukemmat rajoitukset.

Muista, että

·       lääkevalmisteella tulee olla myyntilupa hankintamaassa (= lääke on laillisesti saatavilla)

·       lääkevalmisteen tulee olla hankittu toimittajalta, jolla on ostomaassa oikeus lääkkeiden vähittäisjakeluun

·       voit tuoda lääkkeitä vain henkilökohtaiseen lääkitykseesi, ja sinun on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan se esim. tulostetulla sähköisellä reseptillä eli e-reseptillä, reseptillä, lääkärintodistuksella tai lääkäriltä saatavalla potilasohjeella. Jos lääke on toimitettu apteekissa säilytettävällä lääkemääräyksellä, siitä voi pyytää kopion apteekista.

·       tuojan on itse ennen maahantuontia selvitettävä, onko tuotava valmiste lääke ja vaatiiko se reseptin (neuvoja ja tietoja tarvittaessa Fimeasta)

·       Eta-alueelta voit tuoda mukanasi lääkkeitä enintään vuoden käyttöä vastaavan määrän ja Eta-alueen ulkopuolelta enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän.

·       huumausaineeksi luokiteltavaa lääkevalmistetta voit tuoda henkilökohtaiseen käyttöösi Schengen-valtiosta korkeintaan 30 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän ja muusta valtiosta korkeintaan 14 vuorokauden käyttöä vastaavan määrän. Lääkkeen tarpeellisuus on osoitettava reseptillä sekä todistuksella, jonka apteekki myöntää Suomessa myyntiluvan saaneille lääkkeille